Forretningsbetingelser

Rydning

I alle rum hvor der skal slibes og behandles gulve, skal gulvene være ryddet.


Afdækning

Indbogenstande som ikke lader sig flytte samt tilstødende lokaler bør afdækkes støvtæt (kundens ansvar).


Tekniske installationer

Ledninger, kabler og rør skal fjernes fra gulvet eller demonteres. I modsat fald er Sibast Gulvafslibning uden ansvar ved brud eller beskadigelse.


Fjernelse af lister, søm m.m.

Fejelister,sandlister,skinner, gulvbelægninger/-plader, rosetter, søm og stifter skal fjernes fra gulvoverfladen.
Søm skal være dykket min. 2 mm. Dette kan tilbydes af Sibast Gulvafslibning mod betaling.


Støvpartikler og urenheder i overfladen

Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. Sibast Gulvafslibning er uden ansvar for dette.


El

Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 220v/13A i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning.


Rumtemperatur

I 3 dage inden gulvbehandlingen skal der være min. 18 C rumtemperatur.


Støv-, støj- og lugtgener

Støv-, støj- og lugtgener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i et større omfang forventes. Mindre mængder meget fint støv vil der altid komme.


Vægge, fodpaneler og sokler

Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme småskader (småridser, olie-/lak-/ludstrint) på træværk og paneler. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og efterbehandlingen.


Affald

Affald fra arbejdet opsamles i klare sække af Sibast Gulvafslibning.


Gennemslibning

Sibast Gulvafslibning er uden ansvar for evt. gennemslibning af slidlaget i lamel- og parketgulve. Gulvsliberne er ej heller ansvarlige for ”parketstavslip”, dvs. parketstave der løsner sig i forbindelse med gulvbehandlingen.
 

 

20 20 10 36

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her